Waarom Naturo ?

Naturo is een pluralistische beroepsvereniging voor complementaire hulpverleners die meer dan 10 jaar geleden werd opgericht (zie historiek).
Ze staat open voor verschillende hulpverleningsvormen (Shiatsu, Cranio-Sacraal, Ayurveda, therapeutische massages, orthomoleculaire preventie,...) en wellicht ook voor uw begeleidingstechniek.
Dit biedt niet alleen een zeer grote flexibiliteit in uw eigen groeiproces, maar garandeert ook een gepersonaliseerde aanpak naar uw klanten toe.

Naturo werd oorspronkelijk als 'Naturopathica' opgericht naar aanleiding van de geldende wetgeving, in het bijzonder de wet Colla, die stelt dat professionele beoefenaars zich moeten aansluiten bij een beroepsvereniging die wettig werd erkend. Naturopathica is wettig erkend, en is bovendien stichtend lid van UNISAN, een democratisch opgericht overlegorgaan dat streeft naar een meer integrale aanpak van de gezondheidszorg, waarin alle belangrijke spelers uit onze sector aanwezig zijn.

Gezien Naturopathica een voortrekker is van de integrale benadering, steunt onze visie niet alleen op het brengen van gezondheid, maar ook op het stimuleren van authenticiteit, ontplooiing en evolutie. Onze waarden zijn duidelijk gedefinieerd, en we hechten dan ook heel groot belang aan het 'zijn' van de therapeut. Al onze hulpverleners werden gescreend door een toetredingscommissie en onderschreven een gedragscode, waar onze ethische code integraal deel van uitmaakt.
Onze structuur laat toe dan ieder lid zijn bijdrage kan en mag leveren binnen het geheel, door deelname binnen één van de beleidsvoorbereidende commissies.

Naturo wil een betrouwbare vereniging zijn, die openstaat voor alle kwaliteitsvolle hulpverleners die vanuit aandacht en aanwezigheid hun cliënten begeleiden naar meer authenticiteit.
 

(c) 2010-2023 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2023 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente