Warmte

Warmtetherapie is het therapeutisch gebruik van warmtebronnen zoals bvb. Moxa en infraroodlicht. Moxa is bijvoetkruid. Het kan aangestoken worden en geeft dan veel warmte af, net zoals infraroodlicht. Warmtetherapie is vooral nuttig bij energietekort, koude, slapte, stijfheid …
Pijnpunten of meridiaanpunten kunnen die warmte absorberen door zo'n moxastick of moxabox er naar toe te richten. Infraroodlampen worden eerder gebruikt voor grotere regio's (voeten, lichaamsoppervlakten,...)
(c) 2010-2021 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden