Warmte

Warmtetherapie is het therapeutisch gebruik van warmtebronnen zoals bvb. Moxa en infraroodlicht. Moxa is bijvoetkruid. Het kan aangestoken worden en geeft dan veel warmte af, net zoals infraroodlicht. Warmtetherapie is vooral nuttig bij energietekort, koude, slapte, stijfheid …
Pijnpunten of meridiaanpunten kunnen die warmte absorberen door zo'n moxastick of moxabox er naar toe te richten. Infraroodlampen worden eerder gebruikt voor grotere regio's (voeten, lichaamsoppervlakten,...)

(c) 2010-2023 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2023 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente