Yoga

Yoga leert lichaam (en geest) te beheersen via ademhaling en bewustwording, om zo pijn en ongemak naast zich neer te kunnen leggen, zodat geest en ziel zich vrijelijk kunnen manifesteren in het bewustzijn met zelfkennis als resultaat.
De nadruk ligt op het aanleren van een juiste en trage ademhaling, lichamelijke houdingen (asanas) correct uitvoeren en meditatie (lichaamsbewustwording).

(c) 2010-2023 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2023 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente