Lidgeld

Het jaarlijkse lidgeld voor een praktiserend lidmaatschap bedraagt € 240. Het lidgeld voor een erelidmaatschap (sympatisant) € 100. 

De betaling kan u doen op het rekeningnummer:
IBAN: BE41 9799 5181 3010
BIC: ARSPBE22
Mededeling: vermeld 'praktiserend lidmaatschap' en uw naam

U kan de verlenging van uw lidmaatschap eenvoudigweg online betalen.

 

Deze betaallink is enkel voor de betaling voor een heel jaar lidmaatschap. 

Het lidgeld geldt voor het resterende jaar, vanaf 1 januari /1 april / 1 juli /1 oktober (afhankelijk van wanneer uw toetredingsdossier werd aanvaard) tot en met 31 december.
Voorlopig kunnen deelbetalingen enkel via overschrijving betaald worden.
Aanvaarding gebeurt na positief advies van een commissie. In de meeste gevallen is dat de toetredingscommissie. 

De zittingsdata van de toetredingscommissie kan u hier terugvinden.

Voor laatstejaarsstudenten en reeds praktiserende naturopaten bestaat er een versnelde procedure om lid te worden als aspirant-lid, zodat men kan genieten van onze groepspolis verzekering.
 

Het lidgeld zelf wordt pro rata temporis bepaald en hangt af van de lidmaatschapsstatus (brons, zilver, goud) oftewel de gewenste (extra) diensten.

We vragen om het lidgeld voor het volgende jaar steeds te betalen voor de 15de van de maand waarna uw lidmaatschap zou kunnen ingaan, gezien we nog de tijd moeten hebben om de definitieve ledenlijst door te geven aan de verzekering. Na ontvangst van uw lidgeld en bijscholingsbewijzen van het voorbije jaar ontvangt u van ons een ethische code. We vragen om deze uit te hangen in uw praktijk.

Bij annulatie of opzegging van het lidmaatschap tijdens het jaar, door het lid of door het bestuur (bvb. bij het manifest niet naleven van de ethische code) wordt het resterende lidgeld niet teruggestort. Ook andere reeds betaalde bedragen (dossierskosten etc) worden na betaling geacht verworven te zijn door de vereniging.

 

Keywords: 

(c) 2010-2023 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2023 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente