U bent hier

    • You are here:
    • Home >

Ingrid Mertens


Adres: Heizijde 172, 2300 Turnhout, provincie Antwerpen

Lidnummer: 293 N14 55

Telefoon: 0474 172701

Beoefende hulpverleningsvormen: Aura Healing, Chakra healing, Coaching

Specialisaties hulpverleningsvormen: Aura Healing, Chakra healing, Coaching

Beschrijving praktijk:

In verbinding met de helende energieën van licht, liefde en kracht, wordt u begeleid naar de zuivere essentie van uw unieke ziele bewustzijn. Vanuit diepe innerlijke rust, ontwaakt de herinnering van uw eigen zelfregenererend en harmoniserend vermogen op fysiek, emotioneel en mentaal niveau. Uw onsterfelijk ziele wezen durft verder de uitdaging aan, dat wat het levensplan u aanbiedt, ruimte te geven om met transformerende kwaliteiten uw levensweg met voorspoed, blijvend te continueren.Maak een afspraak

(c) 2010-2023 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2023 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente