U bent hier

    • You are here:
    • Home >

mijnheer Ramses Goos


Adres: Keizerstraat 81, 9120 Haasdonk, provincie Oost-Vlaanderen

Lidnummer: 342 N16 69

Telefoon: +32.473.34.54.61

Beoefende hulpverleningsvormen: Moxa, Schröpfbehandeling

Specialisaties hulpverleningsvormen: Auriculo, Laseracupunctuur, Tuina

(c) 2010-2023 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2023 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente