U bent hier

    • You are here:
    • Home >

mevrouw Monique Aerts


Adres: Turfvaartlaan 23, 2920 Kalmthout, provincie Antwerpen

Lidnummer: 234-N11-62

Telefoon: 03/6663739

Beoefende hulpverleningsvormen: Quantum Touch

Specialisaties hulpverleningsvormen: Quantum Touch, Seiki Soho

Beschrijving praktijk: werkwijze wordt uitgelegd op de website www.quintium.be met een link naar een filmpje

(c) 2010-2023 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2023 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente