U bent hier

    • You are here:
    • Home >

mevrouw Sabine Martens


Adres: Koning Leopold III Laan 92b1, 8200 Brugge, provincie West-Vlaanderen

Lidnummer: 252 N12 65

Telefoon: 0474/68 77 57

Beoefende hulpverleningsvormen: Voedingssuppletie

Specialisaties hulpverleningsvormen: Fyto

Beschrijving praktijk: Voedingsadviezen op basis van twee pijlers die de basis vormen van alles wat ik doe: het bepalen van je stofwisselingstype en ervoor zorgen dat alle organen optimaal werken via de Vijf Elementenvoedingsleer. Lezingen Kooklessen

Maak een afspraak

(c) 2010-2023 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2023 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente