Voorwaarden van het lidmaatschap

De 7 aandachtspunten

Erkenning van een aspirant-lid als lid 'gebeurt door de raad van bestuur op voordracht van de toetredingscommissie. Deze commissie beoordeelt in hoeverre een aspirant lid klaar is om te starten met een professionele praktijk. Om de student de nodige richting te geven bij het samenstellen van zijn opleidingspakket, werden een zevental aandachtspunten geformuleerd om de student of het aspirant-lid de nodige richting te geven bij het samenstellen van zijn ontwikkelingspakket. 
 
Het is aan het aspirant-lid om zélf zijn of haar eigen opleidings- en ontwikkelings-traject samen te stellen volgens de onderstaande ‘7 aandachtspunten’, en dit voor de toetredingscommissie te verdedigen.
 
1. Zelfontwikkeling
2. Het opbouwen van een brede therapeutische basiskennis
3. Het opbouwen van een voldoende medische basiskennis anatomie, fysiologie en pathologie
4. Kennis omtrent de ter zake doende wetgeving
5. Het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden binnen een therapeutische context
6. Een opleiding in minstens 3 specialisaties (minstens 3 duidelijk verschillende technieken, ook wel hulpverleningsvormen genoemd)
7. Een bereidheid tot permanente bijscholing, ook na de erkenning als lid
 
Het volgen van een aantal cursussen - al dan niet geaccrediteerd - is een manier om aan enkele van deze aandachtspunten te voldoen, maar garandeert niet dat iemand automatisch lid zal worden.
 
 
 
 
 
Keywords: 
(c) 2010-2021 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden