U bent hier

    • You are here:
    • Home > Wettig erkend

Wettig erkend


Wettig erkend


Naturopathica is een Belgische beroepsvereniging voor hulpverleners die werken met complementaire en alternatieve methodes in hulpverlening

De vereniging werd opgericht in 2000 en werd door de Raad van State officieel erkend als beroepsvereniging voor Naturopaten (B.S. 25/03/05).

De beroepsvereniging kreeg van de kruispuntbank van de ondernemingen het ondernemingsnummer 0.820.205.967 en vestigingseenheidnummer 2.182.088.838.


Naturopathica wil een overkoepelende organisatie zijn voor de talrijke  hulpverleners en verenigingen die in deze sector werkzaam zijn.

Onze leden hebben stuk voor stuk de nodige bekwaamheden om op een professionele wijze hulp te bieden in de specialisaties waarvoor zij zijn ingeschreven en hebben voor deze specialisaties ook een degelijke BA-verzekering onderschreven. Zij hebben bovendien allen de ethische code (zie elders op deze site) en de gedragscode van de vereniging onderschreven . De leden dienen hun bekwaamheden voor te leggen bij de indiening van het lidmaatschap. Een onafhankelijke toetredingscommissie beoordeelt het dossier en geeft advies aan de raad van bestuur.


NATUROPATHICA
waakt over de deontologie van het beroep en streeft naar een verdere professionalisering van de complementaire en alternatieve methodes in het algemeen en van de leden in het bijzonder. Zij ijvert voor de erkenning van de CAM-therapieën in ons land en de harmonisering ervan binnen de Europese unie.

De vereniging zorgt tevens voor de permanente bijscholing van haar leden en een correcte informatie naar het publiek toe.

Ieder trimester wordt een nieuwsbrief uitgegeven voor de leden, waarin informatie over activiteiten en therapieën wordt verstrekt.

Ieder jaar ook organiseert Naturopathica haar congres waarop steeds vooraanstaande sprekers uit binnen- en buitenland het woord voeren en waar de deelnemers  aan de infostands heel wat informatie kunnen opdoen. Dit congres staat bovendien open voor alle geïnteresseerden.


(c) 2010-2020 Naturopathica, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) Ondernemingsnummer 0.820.205.967