U bent hier

    • You are here:
    • Home > Toetredingsformulier

Toetredingsformulier

Naturo

 

Elke hulpverlener uit de CAM-sector die lid wenst te worden van Naturo, wettig erkende beroepsvereniging, dient onderstaand online toetredingsformulier in te vullen.

Uw aanvraag dient voorzien te zijn van de nodige bewijsstukken én een recente pasfoto en wordt pas behandeld na ontvangst van het door U verschuldigde dossierrecht van EUR 95,00 op financiële rekening 979-9518130-10 van Naturopathica, Pastoor Dergentlaan 82, 3200 Aarschot.

 

Na onderzoek van uw dossier zal u worden uitgenodigd op een gesprek met de leden van de toetredingscommissie. De toetredingscommissie werkt onafhankelijk en evalueert in hoeverre een aspirant lid klaar is om te starten met een professionele praktijk. Ze adviseert de raad van bestuur bij het al dan niet aanvaarden van aspirant-leden als lid van Naturopathica.

Wat betreft de vereisten voor kandidaat leden verwijzen we naar wat we noemen '7 aandachtspunten'. Deze zijn opgesteld om de student of het aspirant-lid de nodige richting te geven bij het samenstellen van zijn ontwikkelingspakket.

 

Het is aan het aspirant-lid om zélf zijn of haar eigen opleidings- en ontwikkelings-traject samen te stellen volgens de onderstaande ‘7 aandachtspunten’, en dit voor de toetredingscommissie te verdedigen.

1. Zelfontwikkeling

2. Het opbouwen van een brede therapeutische basiskennis

3. Het opbouwen van een voldoende medische basiskennis anatomie,
fysiologie en anatomie

4. Kennis omtrent de ter zake doende wetgeving

5. Het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden binnen een
therapeutische context

6. Een opleiding in minstens 3 specialisaties
(minstens 3 duidelijk verschillende technieken)

7. Een bereidheid tot permanente bijscholing, ook na erkenning als lid

Het volgen van een aantal cursussen - al dan niet geaccrediteerd - is een manier om aan enkele van deze aandachtspunten te voldoen, maar garandeert niet dat iemand automatisch lid zal worden.

 

 

Dit zijn de te volgen stappen in de procedure:

1) een account aanmaken

2) online toetredingsformulier invullen en uw getuigschriften en diploma's opladen

3) dossierrecht van € 95 (online) betalen

4) u wordt uitgenodigd voor de toetredingscommissie om uw aanvraag te bespreken

5) u wordt toegelaten als lid (eventueel onder voorwaarden)

 

NU LID WORDEN

 

Gelieve eerst een account aan te maken en in te loggen vooraleer het formulier in te vullen zodat uw sessie behouden blijft. 

 

 

 
1 Begin 2 Opleiding 3 Werkzaamheden 4 Varia 5 Voorbeeldweergave 6 Voltooid
Identiteitsgegevens van Aanvrager (drukletters graag)
Privégegevens
Praktijkgegevens
Elke vestigingseenheid van een onderneming krijgt een uniek nummer. Dat nummer verschilt van het ondernemingsnummer. Het vestigingsnummer bestaat uit tien cijfers. Het eerste cijfer heeft een waarde van 2 tot 8. Het nummer van een vestigingseenheid is overdraagbaar van een onderneming naar een andere (bijvoorbeeld bij een fusie of overname).
Het ondernemingsnummer wordt voorgesteld als ZNNN.NNN.NNN waarbij na de eerste groep van vier cijfers en de tweede groep van drie cijfers een punt wordt geplaatst. Prestige Media Het ondernemingsnummer wordt voorafgegaan door: * BTW voor ondernemingen met een BTW-hoedanigheid alleen in België * BTW BE voor ondernemingen met ook intercommunautaire verrichtingen Voor vennootschappen geldt daarnaast de verplichte vermelding van het woord 'rechtspersonenregister' of de afkorting 'RPR', gevolgd door de arrondissementsrechtbank van het gebied waar je je vestigt. Voorbeeld vermelding: B.T.W. - BE - 0123.456.789 RPR Brussel Voor bestaande ondernemingen Voor bestaande ondernemingen die over een BTW-nummer beschikken, wordt dit BTW-nummer het ondernemingsnummer. Dit BTW-nummer wordt nu voorafgegaan door het nummer 0.
(c) 2010-2021 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) Ondernemingsnummer 0.820.205.967