U bent hier

    • You are here:
    • Home > Contacteer ons

Contacteer ons

(version FR en bas)

U kunt een bericht achterlaten via het onderstaande contactformulier of via het e-mail adres info@naturo.be (NL) / aide@naturo.be (FR) of via de knop 'stel vraag' op de homepagina.

In al deze gevallen zal een ondersteuningsticket worden aangemaakt zodat we uw vraag kunnen opvolgen.
Het is mogelijk om bijlagen mee te sturen, voor zover ze niet groter zijn dan 20 MB. Hier kan u uw bestanden comprimeren indien nodig.

U kunt ons ook bellen op het nummer 0032493485317.

Wenst u toch nog documenten per post door te sturen, gebruik dan het volgende adres:

Secretariaat Naturo
 t.a.v. Kathleen Bruyninckx
 Grotenhof 20
 2640 Mortsel

Betalingen voor dossierskosten (voor aspirant leden), accreditatie aanvragen, en lidmaatschapsbijdragen of giften kan u doen op het rekeningnummer:
IBAN: BE41 9799 5181 3010
BIC: ARSPBE22
Mededeling: type betaling en uw naam

We maken u er opmerkzaam op dat er geen terugstortingen zullen gebeuren.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nous contacter

Tu peux laisser un message via le formulaire de contact ci-dessous ou via l'adresse e-mail aide@naturo.be (FR) ou via le bouton 'poser une question' sur la page d'accueil.

Dans tous ces cas, un ticket d'assistance sera créé afin que nous puissions donner suite à ta requête.

Il est possible d'envoyer des pièces jointes, à condition qu'elles ne dépassent pas 20 Mo. Tu peux compresser tes fichiers ici si nécessaire.Tu peux aussi nous appeler à l'adresse 0032493485317.Si tu souhaites tout de même envoyer des documents par la poste, utilise l'adresse suivante :Secrétariat Naturo

 A l'attention de Kathleen Bruyninckx

 Grotenhof 20

 2640 MortselLes paiements des frais de dossier (pour les futurs membres), des demandes d'accréditation et des cotisations ou des dons peuvent être effectués sur le numéro de compte :

IBAN : BE41 9799 5181 3010

BIC : ARSPBE22

Note : type de paiement et ton nomMerci de noter qu'il n'y aura pas de remboursement.

(c) 2010-2023 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2023 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente