toetredingscommissie

De toetredingscommissie (TC) is een onafhankelijke commissie die de raad van bestuur van Naturopathica adviseert. Ze heeft als eerste doel het screenen van kandidaat leden, dus te kijken of ze voldoen aan de voorwaarden om lid te worden van Naturopathica. De volledigheid van het dossier wordt nagegaan, en het dossier wordt bekeken in het licht van de opleidingsvereisten voor nieuwe leden die door de Algemene Vergadering werden vastgelegd. Dit houdt in dat de kwaliteiten en therapeutische vaardigheden worden geëvalueerd, alsook de wettelijke administratieve voorwaarden waaraan men dient te voldoen.

Een tweede taak van de TC is de kandidaat leden wegwijs maken in wat er verwacht wordt om als volwaardig naturopaat te kunnen toetreden en op te kunnen starten. Indien nodig, kan de TC mensen een stukje begeleiden in hoe ze zich in orde kunnen stellen.

De toetredingscommissie geeft vervolgens haar advies en verantwoording door aan het bestuur, die de beslissing neemt of de betreffende kandidaat lid kan worden. De toetredingscommissie geeft ofwel een positief advies, een negatief advies, of een positief advies onder voorwaarden. Deze voorwaarden (bvb. het volgen van een specifieke opleiding in verband met wetgeving, anatomie, fysiologie en medische basiskennis, of therapeutische vaardigheden) moeten binnen het jaar worden vervuld vooraleer uw kandidatuur opnieuw kan worden voorgedragen aan het bestuur.

De toetredingscommissie houdt zitting op een maandag in februari, mei, augustus en november.
Aspirant leden die aanvaard worden kunnen dan ofwel op 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober instappen.


De eerstvolgende zittingsdata van de TC zijn (onder voorbehoud):

 

2024

  • TC1 - Van der Valk Beveren Maandag, 5 februari 2024
  • TC2 - Heerlijckyt van Elsmeren, Geetbets Maandag, 6 mei 2024
  • TC3 - Chateau de Namur, Namen (zaal JOZEF II) - Maandag, 26 augustus 2024
  • TC4 - Van der Valk Beveren maandag, 25 november 2024

 

Van der Valk Hotel Beveren (De zittingen gaan gewoonlijk door in zaal 'Durbuy):
Gentseweg 280,9120 Beveren-Waas, +32 3 775 86 23.

Van der Valk Hotel Mechelen:
Rode Kruisplain 1-4, 2800 Mechelen

Heerlijckyt van Elsmeren:
Weg op Halen 2B, 3450 Geetbets, +32(0)11 69 68 75

Chateau de Namur:
Avenue de l'Ermitage, 1; 5000 Namen

 

Gelieve uw toetredingsdossier minstens een maand voor de gewenste zittingsdatum online in te dienen.
 

De toetredingscommissie wordt voorgezeten door Luc Jansen en bestaat verder uit Tinne Van Wesenbeeck en Sos Korn-Verhoeven (administratie toetredingscommissie).

    afbeelding van Luc Jansen                                                                                

    Luc Jansen                         Tinne Van Wesenbeeck            Sos Korn-Verhoeven            

 

 
Trefwoorden: 

(c) 2010-2023 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2023 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente