Toetredingscommissie

De toetredingscommissie (TC) is een onafhankelijke commissie die de raad van bestuur van Naturopathica adviseert. Ze heeft als eerste doel het screenen van kandidaat leden, dus te kijken of ze voldoen aan de voorwaarden om lid te worden van Naturopathica. De volledigeheid van het dossier wordt nagegaan, en het dossier wordt bekeken in het licht van de opleidingsvereisten voor nieuwe leden die door de Algemene Vergadering werden vastgelegd. Dit houdt in dat de kwaliteiten en therapeutische vaardigheden worden geëvalueerd, alsook de wettelijke administratieve voorwaarden waaraan men dient te voldoen.

Een tweede taak van de TC is de kandidaat leden wegwijs maken in wat er verwacht wordt om als volwaardig naturopaat te kunnen toetreden en op te kunnen starten. Indien nodig, zal de TC mensen een stukje begeleiden in hoe ze zich in orde kunnen stellen.

De toetredingscommissie geeft vervolgens haar advies en verantwoording door aan het bestuur, die de beslissing neemt of de betreffende kandidaat lid kan worden. De toetredingscommissie geeft ofwel een positief advies, een negatief advies, of een positief advies onder voorwaarden. Deze voorwaarden (bvb. het volgen van een specifieke opleiding in verband met wetgeving, anatomie, fysiologie en medische basiskennis, of therapeutische vaardigheden) moeten binnen het jaar worden vervuld vooraleer uw kandidatuur opnieuw kan worden voorgedragen aan het bestuur.

De toetredingscommissie houdt in principe zitting de derde maandag van de maanden februari, mei, augustus (hier wordt de laatste maandag genomen), en november. Aspirant leden die aanvaard worden kunnen dan ofwel op 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober instappen.De eerstvolgende zittingsdata van de TC zijn (onder voorbehoud):

- ma 7 feb 2022 - Van der Valk Hotel Beveren
- ma 2 mei 2022 - Heerlijckyt van Elsmeren
- ma 29 aug 2022 - Hotel Corsendonck Viane Turnhout
- ma 21 nov 2022 - Van der Valk Hotel Beveren


Van der Valk Hotel Beveren: Gentseweg 280,9120 Beveren-Waas, +32 3 775 86 23. De zittingen gaan gewoonlijk door in zaal 'Durbuy'.
Hotel Corsendonk Viane: Korte Vianenstraat 2, 2300 Turnhout, +32 14 88 96 00
Via deze link zie je dat het maar 8 minuutjes stappen is vanaf Turnhout station: https://goo.gl/maps/jfbYfN1DE232

Heerlijckyt van Elsmeren: Weg op Halen 2B, 3450 Geetbets, +32(0)11 69 68 75

 

Gelieve uw toetredingsdossier minstens een maand voor de gewenste zittingsdatum online in te dienen.
 

De toetredingscommissie wordt voorgezeten door: Luc Jansen en bestaat uit Luc Jansen, Els Severyns en Sabrina Verhoeven en gebeurt in aanwezigheid van Sos Korn-Verhoeven die de administratie verzorgt voor de toetredingscommissie.    afbeelding van Luc Jansen                              afbeelding van Els                                                 

    Luc Jansen                                 Els Severyns                      Sos Korn-Verhoeven            

 

Trefwoorden: 

(c) 2010-2022 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2022 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente