Voorwaarden

De 7 aandachtspunten

Erkenning van een aspirant-lid als lid 'gebeurt door de raad van bestuur op voordracht van de toetredingscommissie. Deze commissie beoordeelt in hoeverre een aspirant lid klaar is om te starten met een professionele praktijk. Om de student de nodige richting te geven bij het samenstellen van zijn opleidingspakket, werden een zevental aandachtspunten geformuleerd om de student of het aspirant-lid de nodige richting te geven bij het samenstellen van zijn ontwikkelingspakket. 
 
Het is aan het aspirant-lid om zélf zijn of haar eigen opleidings- en ontwikkelings-traject samen te stellen volgens de onderstaande ‘7 aandachtspunten’, en dit voor de toetredingscommissie te verdedigen.
 
1. Zelfontwikkeling
2. Het opbouwen van een brede therapeutische basiskennis door het volgens van minstens 1000 opleidingsuren.
3. Het opbouwen van een voldoende medische basiskennis anatomie, fysiologie en pathologie om indien nodig te kunnen samenwerken met de conventionele medische gemeenschap.
4. Kennis omtrent de ter zake doende wetgeving
5. Het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden binnen een therapeutische context zowel met klanten als met de conventionele medische gemeenschap
6. (Een) opleiding(en) met minstens 3 specialisaties (minstens 3 duidelijk verschillende technieken, ook wel hulpverleningsvormen genoemd)
7. Een bereidheid tot permanente bijscholing, ook na de erkenning als lid
 
Louter ter informatie geven we hierbij enkele voorbeelden van mogelijke opleidingen die hierbij nuttig kunnen zijn. We hebben geen banden met deze opleidingsinstituten.
 
De Educatieve Academie https://educatieve-academie.be/
Het Ontwikkelingsinstituut https://www.hetontwikkelingsinstituut.be/
School van Ayurveda https://www.lies-ameeuw.com/nl
Civas opleidingen https://www.civas.be/
Centrum voor Avondonderwijs https://www.centrumvooravondonderwijs.be/
Oost West Centrum https://www.owc.be/
Het Instituut ICZO https://www.iczo.be/
De managementschool https://www.managementschool.be/
Centrum voor nascholing & posthogeschoolvorming https://www.cnpv.be/opleidingen
De Bosrank 'Bachbloesemadviseur' https://facebook.com/CentrumDeBosrank info@bosrank.be Kleine Hoolstraat 11, B-3540 Herk-de-Stad (013/55 41 57)
Energywork 'Shiatsu behandelaar'  Onder d'Eike 19, B-2370 Arendonk
San Bao 'Kleurenpuncturist' info@sanbao.be Eeuwfeeststraat 2, B-3400 Ezemaal (016/78 26 86)
YAH vzw 'Ayurvedic Practitioner' en 'Ayurvedisch Masseur' yah-vzw@telenet.be Jeroom Duquesnoylaan 8, B-9051 Sint-Denijs-Westrem (0493 / 597 221)
OTCG vzw 'Tuina: Chinese Massage en Mobilisaties', 'Medische Qigong', 'Voetreflexologie' en 'Kindertuina en babymassage' info@otcg.be Van Schoonbekestraat 143, B-2018 Antwerpen (0470 / 55 24 52)
Aran-consulting 'Hypnose-coach', 'Bevrijdings-coach' en 'korte oplossingsgerichte coach' info@aranconsulting.be  Gouden-Boomstraat 1, B-8000 Brugge (0478 / 32 42 28) https://www.hypnoseacademie.be
 
Institut d'Hygiène et de Médecine Naturelle (ihmn) http://www.ihmn.be/
Institut Européen de Médecine Naturelle (iemn) https://iemn-formations.com/
Institut Supérieur de Naturopathie Traditionnelle https://isnat.be/
Ecole de Thérapeutes en Santé Naturelle https://etsn.be/
Haute École Léonard de Vinci https://www.vinci.be/fr
École de Santé https://www.ecoledesante.be/
Institut Belge de Gestaltthérapie http://gestalt.be/
Centre Européen pour la Recherche, le Développement, l'Enseignement de la Nutrition et de la Nutrithérapie CERDEN https://www.cerden.be/
HELMo (Haute Ecole Libre Mosane) https://www.helmo.be/Home.aspx
Collége Enseingnemnt Thérapies Manuelles https://etma.be/
Centre pour la formation et l’intervention psychosociologiques https://www.cfip.be/
Le village systémique https://levillagesystemique.be/home
École de Santé Holistique https://www.sante-holistique.org/
 
 
Het volgen van een aantal cursussen - al dan niet geaccrediteerd - is een manier om aan enkele van deze aandachtspunten te voldoen, maar garandeert niet dat iemand automatisch lid zal worden.
 
Keywords: 

(c) 2010-2023 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2023 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente