Lid worden

Sluit aan bij een wettig erkende beroepsvereniging :

Volgens de wet op de niet-conventionele praktijken in hulpverlening ( 29 april 1999) moet iedereen die in België wil werken als hulpverlener in de complementaire gezondheidsbegeleiding aangesloten zijn bij een wettig erkende beroepsvereniging.
Naturopathica is sinds 25 maart 2005 erkend als beroepsvereniging voor deze sector.

Kies nu voor

- Meer klanten via onze website
- Een kwaliteitslabel voor uw praktijk
- Een nieuwsbrief met informatie relevant voor uw beroep

Erkenning van een aspirant-lid als lid 'gebeurt door de raad van bestuur op voordracht van de toetredingscommissie. Deze commissie beoordeelt in hoeverre een aspirant lid klaar is om te starten met een professionele praktijk. Om de student de nodige richting te geven bij het samenstellen van zijn opleidingspakket, werden een zevental aandachtspunten geformuleerd om een totaalpakket te kunnen samenstellen.

Het is de verantwoordelijkheid van elk aspirant-lid op zich om zélf zijn of haar eigen opleidings- en ontwikkelingstraject samen te stellen volgens de onderstaande ‘7 aandachtspunten’. 
 
1. Zelfontwikkeling
2. Het opbouwen van een brede therapeutische basiskennis
3. Het opbouwen van een voldoende medische basiskennis anatomie, fysiologie en pathologie
4. Kennis omtrent de ter zake doende wetgeving
5. Het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden binnen een therapeutische context
6. Een opleiding in minstens 3 specialisaties (minstens 3 duidelijk verschillende technieken)
7. Een bereidheid tot permanente bijscholing, ook na de erkenning als lid

Het volgen van een aantal cursussen - al dan niet geaccrediteerd - is een manier om aan enkele van deze aandachtspunten te voldoen, maar garandeert niet dat iemand automatisch lid zal worden

 

Als onze visie en werking je aanspreekt,vraag dan HIER  je toetredingsformulier aan om op papier in te vullen.

U kan nu ook een toetredingsformulier online invullen.
Deze functionaliteit is in test. Laat ons iets weten moest u hierbij moeilijkheden ondervinden.

 

Ben je geen hulpverlener, doch je kan de doelstellingen van onze beroepsvereniging onderschrijven dan kan je ook “erelid” worden. Als erelid betaal je 100 € per jaar en word je uitgenodigd op al onze activiteiten. En je ontvangt tevens onze nieuwsbrief. Je kan je hiervoor ook aanmelden via het toetredingsformulier of gewoon contact opnemen met het secretariaat.

 


Het lidgeld geldt voor het resterende jaar, vanaf 1 januari /1 april / 1 juli /1 oktober (afhankelijk van wanneer uw toetredingsdossier werd aanvaard) tot en met 31 december. Aanvaarding gebeurt na positief advies van een commissie. In de meeste gevallen is dat de toetredingscommissie. 
De zittingsdata van de toetredingscommissie kan u hier terugvinden.

Voor laatstejaarsstudenten en reeds praktiserende naturopaten bestaat er een versnelde procedure om lid te worden als aspirant-lid, zodat men kan genieten van onze groepspolis verzekering.
 

Het lidgeld zelf wordt pro rata temporis bepaald en hangt af van de lidmaatschapsstatus (brons, zilver, goud) oftewel de gewenste (extra) diensten.

We vragen om het lidgeld voor het volgende jaar steeds te betalen voor de 15de van de maand waarna uw lidmaatschap zou kunnen ingaan, gezien we nog de tijd moeten hebben om de definitieve ledenlijst door te geven aan de verzekering. Na ontvangst van uw lidgeld en bijscholingsbewijzen van het voorbije jaar ontvangt u van ons een ethische code. We vragen om deze uit te hangen in uw praktijk.

Bij annulatie of opzegging van het lidmaatschap tijdens het jaar, door het lid of door het bestuur (bvb. bij het manifest niet naleven van de ethische code) wordt het resterende lidgeld niet teruggestort. Ook andere reeds betaalde bedragen (dossierskosten etc) worden na betaling geacht verworven te zijn door de vereniging.

(c) 2010-2020 Naturopathica, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) Ondernemingsnummer 0.820.205.967