U bent hier

    • You are here:
    • Home > Lid worden

Lid worden

Sluit aan bij een wettig erkende beroepsvereniging !

Dit zijn de te volgen stappen in de procedure:
 

 

Als praktiserend lid....

 

1) Bekijk de voordelen.

2) Bekijk de voorwaarden.

3) Maak een account aan op onze site en doe een aanvraag via ons online toetredingsformulier , laad uw getuigschriften en diploma's op, en betaal de dossierkost.
    Indien nodig start u de procedures op om te kunnen starten als zelfstandige. Via uw account zal u de verwerking van uw dossier kunnen opvolgen.

4) U wordt uitgenodigd door de toetredingscommissie om uw aanvraag te bespreken op één van de volgende zittingen. Deze commissie zetelt 4x/jaar.

5) Indien u aanvaard wordt (eventueel onder voorwaarden) dan kan u - na het aanvaarden van onze gedragscode - lid worden vanaf één van de 4 instapmomenten
   (1jan; 1 april, 1juli, 1 oktober) tot het einde van het lopende kalenderjaar na betaling van uw jaarlijkse lidgeld. U ontvangt een toelatingsformulier voor het lopende
   kalenderjaar die u zal moeten uithangen in uw praktijk en een deurplaatje om naast uw praktijkingang aan te brengen.

   Pas wanneer u deze Toelating hebt ontvangen en uitgehangen in uw praktijk, mag u zichzelf als lid van Naturo vzw beschouwen en als dusdanig profileren.

6) U laadt jaarlijks uw bijscholingsbewijzen op in uw dossier via deze oplaadpagina.

 

Als erelid (sympathisant)

 

 

(c) 2010-2023 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2023 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente