Merci de votre soutien

Natuurlijke hulpverleningsvormen die geen gebruik maken van toxische stoffen of methodes zijn meer dan ooit nodig. Vele mensen weten niet eens dat deze mogelijkheden bestaan.

Help ons om deze informatie naar buiten te brengen, via onze nieuwsbrief en via onze website.

Ook als u geen lid bent kan u ons financieel steunen:

IBAN: BE41 9799 5181 3010
BIC: ARSPBE22

mededeling: GIFT

of via Paypal:

(c) 2010-2023 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2023 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente