Naturo logo tekstloos

Image Galleries: 

Naturo logo tekstloos

Naturo logo (tekstloos)

WNF

Naturo Café's

Beste leden,

 

Maandelijks is er een mogelijkheid om met andere leden te verbinden, door te praten over een specifiek onderwerp wat u kan aanbrengen. 
Dit kan gaan van nieuwe leden die zich voorstellen (om te kunnen doorverwijzen) tot het bespreken van een bepaalde techniek of hulpverleningsvorm, tot het bespreken van zaken die op dat moment aan de orde zijn, en alles daartussen in.

Dit gebeurt via videoconferencing zodat u zich zelfs niet hoeft te verplaatsen. Deze zijn enkel toegankelijk voor leden.

Erkenning

De minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO's David Clarinval liet ons weten dat hij onze beroepsorganisatie erkenning verleent met het oog op de vertegenwoordiging in de hoge Raad voor de Zelfstandigen en de K.M.O. voor de zittijd 2023-2028 voor het beroep van naturopaat.

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Art.1 Privacyregels De Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (= AGV, van toepassing vanaf 25 mei 2018) legt strikte regels en voorwaarden op aan bedrijven en handelaars bij de verwerking van persoonsgegevens en dit om de privacy te beschermen.

Met deze privacyverklaring willen we u duidelijke en nauwkeurige informatie geven over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Bent u beschermd tegen cyberaanvallen? Doe de cyberscan !

Kmo’s en zelfstandigen, bescherm je tegen cyberaanvallen met de Cyberscan

 

Congres Mediv

Pagina's

(c) 2010-2023 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2023 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente