Voordelen van het lidmaatschap

Aansluiten bij Naturo betekent aansluiten bij een pluralistische beroepsvereniging waarin meerdere hulpverleningsvormen toegelaten zijn.
Dat betekent dat wanneer u zich bekwaamt in een andere vorm (u kent bvb. al voetreflexologie maar wil u bekwamen in shiatsu) dan hoeft u zich niet opnieuw aan te sluiten bij een beroepsvereniging voor Shiatsu. Onze beroepsvereniging en verzekering aanvaard alle vormen die u bij uw website profiel kan invullen. 
We willen een beroepsvereniging zijn voor alle kwaliteitsvolle hulpverleners binnen de complementaire sector, en niet slechts één vorm vertegenwoordigen. 
Net zoals wij u vooropstellen op de vorm, verwachten we van u dat u uw klanten vooropstelt op de vormen die u kent. Doe wat de klant nodig heeft op dat moment.
 
Naturo is een stabiele beroepsvereniging. Kleine beroepsverenigingen komen en gaan, maar Naturo blijft altijd bestaan.
Al sinds 25 maart 2005 zijn we erkend (eerst door de Raad van State, en dan door de FOD Economie) als beroepsvereniging voor de CAM sector. 
We hebben ervoor gezorgd dat het beroep van 'naturopaat' erkent is als overkoepelend beroep binnen de CAM sector. 
Een naturopaat is dus een complementaire hulpverlener die gescreend werd door een onafhankelijke toetredingscommissie, en die moet voldoen aan onze kwaliteitseisen.
 
Naturo onderhandelde de beste groepsverzekering op de markt voor onze leden. Wanneer u aanvaard wordt als lid, dan bent u automatisch gedekt voor alle vormen die u hebt aangegeven in uw website profiel (voor zover u uiteraard hiervoor de nodige bewijsstukken hebt opgeladen). Er is ook een mogelijkheid om eventueel nog niet gedekte vormen te laten toevoegen aan onze groepsverzekering via een specifieke procedure.
 
 
Als praktiserend geniet u van de volgende voordelen:
 
- U bent volwaardig lid van een wettig erkende beroepsvereniging.
 
- U bent volledig gedekt door onze groepsverzekering voor zover uw beoefende hulpverleningsvormen beschreven zijn in onze 'matrix van de begeleidingsvormen'.
 
- Uw naam, postadres, telefoon, e-mail en beoefende hulpverleningsvormen (max 10), specialisaties (max 5) en website worden vermeld op onze site. Gebruikers kunnen op deze velden zoeken.
 
- Uw adres wordt aangeduid op een kaart (google maps). Gebruikers kunnen een wegbeschrijving genereren vanuit een op te geven punt van vertrek.
 
- U kan uw gegevens zelf aanpassen via de website.
 
- U mag een beschrijving van maximaal 500 karakters toevoegen bij uw coördinaten, waarin u meer specifieke informatie kan meegeven betreffende uw praktijk of therapieën.

- U mag evenementen die u zelf organiseert aankondigen (5 per trimester) in de online kalender of nieuwsbrief van Naturopathica 
 
- U krijgt jaarlijks een 'toelatingsbewijs' dat u toelaat om voor dat jaar het beroep van naturopaat uit te oefenen. Dit kan u duidelijk in uw praktijk uithangen om uw klanten te tonen dat u bijvoorbeeld verzekerd bent.
 
- Voor zover u blijft voldoen aan de lidmaatschapsvoorwaarden krijgt u een glazen deurplaatje dat bedoeld is als kwaliteitslabel
 
- U ontvangt een aantal nieuwsbrieven met informatie relevant aan ons beroep
 
 

 

Trefwoorden: 
(c) 2010-2021 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden