Voordelen

Als praktiserend lid kan u kiezen voor één van de volgende types lidmaatschap, die de volgende voordelen aanbieden:


Brons: 

- U bent volwaardig lid van een wettig erkende beroepsvereniging.

- U bent volledig gedekt door onze groepsverzekering voor zover uw beoefende hulpverleningsvormen beschreven zijn in onze 'matrix van de begeleidingsvormen'.

- Uw naam, postadres, telefoon, beoefende hulpverleningsvormen (max 10) en specialisaties (max 5) worden vermeld op onze site. Gebruikers kunnen op deze velden zoeken.

- Uw adres wordt aangeduid op een kaart (google maps). Gebruikers kunnen een wegbeschrijving genereren vanuit een op te geven punt van vertrek.

- U kan uw gegevens zelf aanpassen via de website.

- U mag één evenement (wat u zelf organiseert) aankondigen per trimester in de online kalender van Naturopathica (via 'mijn naturopathica', zichtbaar na inloggen)

 

Zilver:

- Ook uw email adres wordt vermeld op onze site

- U mag een beschrijving van maximaal 200 karakters toevoegen bij uw coördinaten, waarin u meer specifieke informatie kan meegeven betreffende uw praktijk of therapieën.

- U mag 2 evenementen per maand (die u zelf organiseert) toevoegen in de online kalender van Naturopathica.


Goud:

- Ook uw website wordt vermeld op onze site.

- U mag een beschrijving van maximaal 500 karakters toevoegen bij uw coördinaten.

- U mag 5 evenementen (die u zelf organiseert) aankondigen per maand.


- Door uw extra steun kunnen we sneller stappen zetten om de vereniging verder uit te bouwen.

   BEDANKT !

Trefwoorden: 
(c) 2010-2020 Naturopathica, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) Ondernemingsnummer 0.820.205.967