U bent hier

    • You are here:
    • Home > What? No password?

What? No password?

Check uw e-mail !

Deze website gebruikt een login mechanisme 'zonder paswoord'. Dit geavanceerde login mechanisme laat mensen toe om zich te registreren en zich aan te melden op een beveiligde manier zonder dat ze een nieuw paswoord hoeven te onthouden, of - erger - om een onveilig paswoord te gebruiken.

Uw account wordt veilig bewaard door interne veiligheidsmechanismes, en het enige paswoord dat u nog hoeft te onthouden is het paswoord van uw e-mail account (gezien daar de login e-mail link op toe zal komen). Elke keer dat u wenst in te loggen geeft u gewoon uw e-mail adres in in het formulier en u klikt op 'inloggen'. Binnen enkele seconden zal u een link ontvangen die u zal toelaten om onmiddellijk in te loggen. Deze link kan u slechts éénmaal gebruiken (wat betekent dat niemand het na uzelf zal kunnen gebruiken) en vervalt binnen 24 uren.

Als u deze website gebruikt vanop uw computer, is het goed mogelijk dat u deze link maar één keer zal moeten ontvangen, tenzij u manueel zou uitloggen of de cookies van uw browser zou verwijderen. Als u inlogt vanop een gedeelde computer, denk er dan aan om altijd uit te loggen wanneer u klaar bent. De volgende keer dat u wenst in te loggen, vraag dan gewoon een nieuwe link.

---------------------------------------------------------

This website provides passwordless login, an advanced login system that allows people to register and sign on securely with no need to remember a new password—or, worse, to use an insecure one.

Your account is kept safe by Drupal’s security mechanisms, and the only password you need to remember is the one to your e-mail account. Every time you need to log in, just enter your e-mail address in the form, then click “Log in.” Within seconds, you’ll receive a link that will allow you to log in directly. This link is single-use (meaning that no one else can use it after you), and expires in twenty-four hours.

If you use this website from your own computer, chances are you won’t need to receive this link more than once, unless you log out manually or clear your browser’s cookies. If you log in through a shared computer, always remember to log out when you’re finished. The next time you need to log in, just request a new link.

(c) 2010-2023 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2023 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente