U bent hier

    • You are here:
    • Home > verzekering

verzekering

Uitbreiding verzekeringspolis

Verzekeringspolis 

Het bestuur heeft een mooie uitbreiding op de polis onderhandeld: voortaan zullen occasionele behandelingen op verplaatsing (bvb. op een beurs) ook gedekt zijn door onze groepspolis. 

Zo staat het nu in de polis:

Trefwoorden: 

Verzekeringspolis lesgevers

Naturopathica is in onderhandeling met Mercator om ook lesgevers te kunnen verzekeren voor beroepsfouten tijdens het geven van een opleiding (behandelingsdemonstraties, demos, proefbehandelingen,..... etc).
reddingsboei
De premie zal afhangen van de soort opleiding die wordt gegeven, de frequentie van de opleiding en het aantal leerlingen. De leerlingen zelf wenst men jammer genoeg niet te verzekeren. 

Aanpassingen Verzekeringspolis

Beste leden,

Op vraag van jullie, werden op 10 januari 2012 de volgende aanpassingen gedaan aan onze groepspolis:
ok
Een nieuwe hoofdgroep 'bio-energetische therapie' (energetisch - opname) werd toegevoegd.
Deze omvat de volgende therapieën:
- frequentie therapie (NIEUW)
- bio-resonantie (verplaatst uit elektrotherapie; was reeds in onze groepspolis opgenomen)
- informatieveld therapie (NIEUW)

Trefwoorden: 

Groepsverzekering

Naturopathica heeft een unieke groepsverzekering kunnen bedingen bij Mercator, die volledig op maat is gemaakt van de activiteiten van onze leden (zie ook 'begeleidingsvormen').  

Wanneer u dus als klant bij een naturopaat (lid van Naturopathica) van de behandeltafel valt en uw voet verstuikt, dan wordt dit gedekt door deze groepspolis. 

 

Voor onze leden zetten we de belangrijkste punten i.v.m. deze groepspolis even op een rij:

- de polis wordt afgesloten door de beroepsvereniging Naturopathica

Trefwoorden: 

(c) 2010-2022 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2022 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente