U bent hier

    • You are here:
    • Home > lidmaatschap

lidmaatschap

Voorwaarden van het lidmaatschap

De 7 aandachtspunten

Erkenning van een aspirant-lid als lid 'gebeurt door de raad van bestuur op voordracht van de toetredingscommissie. Deze commissie beoordeelt in hoeverre een aspirant lid klaar is om te starten met een professionele praktijk. Om de student de nodige richting te geven bij het samenstellen van zijn opleidingspakket, werden een zevental aandachtspunten geformuleerd om de student of het aspirant-lid de nodige richting te geven bij het samenstellen van zijn ontwikkelingspakket. 
 
Keywords: 

(c) 2010-2022 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2022 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise 0.820.205.967 - Conditions générales de vente