Draag bij vanuit uw kracht als commissielid

Naturopathica blijft groeien... We hebben dringend hulp nodig om de werkbelasting van de huidige bestuurders draaglijk te houden, vooral bij het uitwerken van concrete projecten, initiatieven, en voorstellen. Naturopathica wil jonge mensen de kans geven om deel te nemen aan de verschillende commissies (Leden, Kwaliteit, Evenementen, Therapieën, Website,...) om de raad van bestuur te adviseren bij het realiseren van onze visie en missie. Voelt u zich geroepen, neem dan kontakt op met het bestuur, en laat ons weten wat uw bijdrage zou kunnen zijn, zelfs als deze misschien niet zou passen in onze bestaande structuren. Van toekomstige commissieleden verwachten we niet alleen ideeën, maar vooral daadkracht om oplossingen voor te bereiden of uit te werken in het belang van de vereniging. De commissies zijn kleinere, informelere werkgroepen die de raad van bestuur adviseren, of die projecten concretiseren en uitwerken. Een commissie wordt in principe voorgezeten door een lid van de raad van bestuur.  De functie van commissielid is in principe vrijblijvender dan de functie van bestuurder, en kan ook voor een tijdelijke periode (bvb. een half jaar) worden opgenomen. Verwachtingen:  - bereid zijn om de vergaderingen van de commissie (in de mate van het mogelijke) bij te wonen. De data worden in principe goed op voorhand vastgelegd. De plaats van vergadering wordt onder elkaar afgesproken. - bereid zijn tot constructieve samenwerking in het belang van de vereniging - enthousiasme en motivatie - minimale pc kennis (emails schrijven, website raadplegen, tekstverwerking,...) - bereidheid om de bestaande ICT tools te gebruiken zodat iedereen op de hoogte blijft  Opgelet ! Net zoals alle andere openstaande functies is dit een onbezoldigde vrijwilligersfunctie. Spreekt deze functie u aan ? Dan kijken we uit naar uw kandidatuur met motivatie waarin u uw mogelijke bijdrage toelicht.

Eerste accreditatiedossier afgerond !

Proficiat aan Suzanne Wouters !

Bachbloesems

De cursus 'bachbloesemadviseur' van De Bosrank werd grondig tegen het licht gehouden door onze kwaliteitscommissie en werd op de laatste Raad van Bestuur aanvaard als geaccrediteerde opleiding.

Gelukkig nieuwjaar !

Het bestuur houdt eraan u allemaal het beste te wensen voor 2011. 

Trefwoorden: 

Leden, registreer u aub !

Beste leden,
Mogen we u vriendelijk vragen zo snel mogelijk een account aan te maken op deze site.

Please

Een geactiveerde account is noodzakelijk om aanpassingen aan uw gegevens te kunnen doen, uw dossier te raadplegen en evenementen toe te voegen.

Trefwoorden: 

Beknopte handleidingen voor de site beschikbaar

Enkele handleidingen voor de site zijn nu beschikbaar...

Trefwoorden: 

communicatieve vaardigheden

 

De cursus "communicatieve vaardigheden" (vroeger 'therapeutische vaardigheden' genoemd) is bedoeld voor naturopaten, gezondheidscoaches, gezondheidsbegeleiders of hulpverleners-in-opleiding, en kan gevolgd worden door leden en niet-leden van Naturopathica.

foto's voor website

Camera

Om de website te stofferen met foto's, en om jullie de kans te geven een inbreng te doen voor onze website,  nodigen we u uit om enkele foto's door te sturen van de hulpverleningsvorm die u beoefent.

Trefwoorden: 

Bijscholing vorming en bijscholing

Bijscholing

Wenst u lid te kunnen blijven in 2012, gelieve dan zeker rekening te houden met de op de algemene vergadering goedgekeurde 'vereisten leden Naturopathica inzake bijscholing en vorming'. (zie bijlage)

Commissielid Accreditaties

Samenwerking is voor Naturopathica een belangrijke waarde. Om de samenwerking met opleidingsinstituten te bevorderen werd een accreditatieprocedure ingesteld. Per te accrediteren opleiding wordt een accreditatiecommissie ingesteld die de inhoud van de opleiding, de didactiek en de feedback van de studenten evalueert. De accreditatiecommissie bestaat uit de voorzitter van de accreditatiecommissie, die lid is van de Raad van bestuur en één of meerdere commissieleden. De accreditatiecommissie adviseert de Raad van Bestuur.

 Vereisten: 

Pagina's

(c) 2010-2021 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden